G e o r g    M ü l l e r i     j u t l u s e d
(1600-1608)

Mülleri kirjaviis

Jutluste tekstid

Päring tekstidest

Pildid originaalkäsikirjast


Georg Müller oli aastail 1601-1608 Tallinna Pühavaimu kiriku abipastor. 1884. aastal leiti Tallinna linnaarhiivi korrastades 39 tema kirjutatud eestikeelset jutlust - kokku 404 käsikirjalist lehekülge. Käsikiri oli heas korras ja on seda tänapäevani.
    Õpetatud Eesti Seltsi tolleaegne esimees Leo Meyer huvitus haruldasest leiust sedavõrd, et tema aktiivsel toetusel otsustati käsikiri seltsi kulul ÕES-i toimetistes trükkida. Publikatsioonile kirjutas Villem Reiman mahuka sissejuhatuse, milles ta üksikasjaliselt kirjeldas jutluste avastamislugu ja ülesehitust ning analüüsis nende sisu ning keelt.
    Pärast jutluste teksti publitseerimist on seda enam kui sajandi vältel erinevates väljaannetes mainitud ja iseloomustatud ning eri aspektidest ka analüüsitud. Põnevat uurimisainet on pakkunud ka Georg Mülleri päritolu, küsimus, kas ta oli eestlane või sakslane, ta nime kuju (Georgius Mollerus, Jurgenn Moeller, Jurgen Muller) ja elulugu tervikuna.


Pikemalt G. Müllerist ja tema kohta kirjutatud uurimustest

G. Mülleri bibliograafia

esilehele

© TÜ, 2001