Päring 19. sajandi tekstidest
Vana kirjakeele uurimisrühm » Vana kirjakeele korpus » Päring 19. saj tekstidest

NB! Uus vana kirjakeele korpus asub aadressil vakk.ut.ee
Siinseid materjale enam ei täiendata ning korpuse otsimootorit ei hooldata.

» Selgituseks
» Tekstide loend
» Päring vana kirjakeele korpusest

 

Otsi märgijada
Lõpeta, kui leitud
Otsi tervet sõna

 

Selgituseks

Võid kasutada mustreid

* (tärn) – eelnenud märki tohib mustrile vastavas avaldises esineda 0 kuni lõpmatus korda (nt bä* otsib b, , bää, bäää jne),
. (punkt) – tähistab ühtainust mistahes märki (nt i.a otsib iaa, iba, ica jne),
[ ] (nurksulgude paar) – annab ette valiku (avaldis [a-ex-z] annab ette vaid ühe sümboli, kuid kindlasti sellise, mis sisaldub nurksulgudes; antud näites on võimalikeks alternatiivideks tähed a, b, c, d, e, x, y, z; nt i[gs]a otsib iga ja isa),
^ (katus) – tähistab eitust, kui ta on esimene märk nurksulgude sees (avaldis [^aeiou] tähendab suvalist märki, mis ei ole a, e, i, o ega u; nt i[^gs]a otsib iaa, iba, ica jne, kuid mitte iga ega isa.

NB! Suuri ja väikseid tähti ei eristata.

Väljund

Kui otsitav sõna esineb mõnes lauses mitu korda, näidatakse seda lauset väljundis siiski vaid üks kord.

 

Tekstid

(~750 000 sõnet)

 

free counters
(Alates 01.01.2012)