Päring vana kirjakeele korpusest
Vana kirjakeele uurimisrühm » Vana kirjakeele korpus » Päring

NB! Uus vana kirjakeele korpus asub aadressil vakk.ut.ee
Siinseid materjale enam ei täiendata ning korpuse otsimootorit ei hooldata.

» Selgituseks
» Päring 19. saj tekstidest

 

Otsi lauseid, kus on sõne ja sõne ja sõne
Vali tekstigrupp, kust soovid otsida
või vali tekstid, kust soovid otsida
(mitme teksti valimiseks hoia all Ctrl klahvi)
Lõpeta esimese sõne otsimine, kui leitud

 

Selgituseks

Kui otsitav sõna esineb mõnes lauses mitu korda, näidatakse seda lauset väljundis siiski vaid üks kord.
Kui mõnd sõnet mõnest tekstist ei leita, siis võib-olla pole see tekst veel veebis (vt loendit).

Võid kasutada mustreid

* (tärn) – eelnenud märki tohib mustrile vastavas avaldises esineda 0 kuni lõpmatus korda (nt bä* otsib b, , bää, bäää jne),
. (punkt) – tähistab ühtainust mistahes märki (nt i.a otsib iaa, iba, ica jne),
[ ] (nurksulgude paar) – annab ette valiku (avaldis [a-ex-z] annab ette vaid ühe sümboli, kuid kindlasti sellise, mis sisaldub nurksulgudes; antud näites on võimalikeks alternatiivideks tähed a, b, c, d, e, x, y, z; nt i[gs]a otsib iga ja isa),
^ (katus) – tähistab eitust, kui ta on esimene märk nurksulgude sees (avaldis [^aeiou] tähendab suvalist märki, mis ei ole a, e, i, o ega u; nt i[^gs]a otsib iaa, iba, ica jne, kuid mitte iga ega isa.

NB! Suuri ja väikseid tähti ei eristata! Otsitakse originaalkirjapildi järgi (eriti just vanemates tekstides on palju diakriitilisi märke, nt ã, ô, å, ÿ, ñ, m~). Abiks on trükis ilmunud sõnastikud. Otsida saab ka mõnest märksõnastatud, kuid ühestamata tekstist.

Väljund

free counters
(Alates 01.01.2012)