Vana kirjakeele uurimisrühma liikmed
Vana kirjakeele uurimisrühm » Uurimisrühma liikmed

Külli Habicht, PhD » e-mail: kulli.habicht@ut.ee
» TÜ veebis ...
Külli Prillop, PhD » e-mail: kulli.prillop@ut.ee
» TÜ veebis ...
» Isiklik koduleht ...
Valve-Liivi Kingisepp, knd
 
Carl Eric Simmul, magistrant
Liina Pärismaa, doktorant

Kaasa aitavad/on aidanud

Jaak Peebo, Pille Penjam, Kristel Ress, Anni Jürine, Piia Taremaa, Aune Esinurm, Külli Park, Piret Sõmermaa, Epp Ehasalu, Maarika Keldt, Reet Klettenberg, Kadri Kõpp, Laura Merirand, Argo Mund, Urve Pirso, Helina Tennasilm

Täname kõiki tudengeid, kes on korpusetekste sisestanud ja märgendanud!