Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

Vērbõd mõitāntimiztipūd

Verbide muuttüübid. Verbu locīšanas tipi

InfInfGerSupIndPr3IndPr2PlIndIpf3IndIpf2-3PlIndSgKKnd3Imp2Imp2KImp2PlJusSgKvoSgAktPtPpSgPsPtPp
1lǟ’dõlǟ’dsõlǟ’mõlǟ’blǟ’tõlekšlekštõ ~ lekštālǟ’lǟ’kslililigīdläkkõlē’jilǟ’nd
2tǭ’dõtǭ’dsõtǭ’mõtǭ’btǭ’tõtǭ’žtǭ’žtõtǭ’tǭ’kstǭ’tǭ’tǭ’gidtǭ’gõtǭ’jitǭ’ndtǭ’dõd
3vīdõvīdsõvīmõvībvītõvīžvīžtõvīksvīgidvīgõvījivīndvīdõd
4nǟ’dõnǟ’dsõnǟmõnǟbnǟtõneizneiztõnǟksnǟgidnǟgõnējinǟndnǟ’dõd
5kǟ’dõkǟ’dsõkǟ’mõkǟ’bkǟ’tõke’ike’itõkǟ’kǟ’kskǟ’kǟ’kǟ’gidkǟ’gõkē’jikǟ’ndkǟ’dõd
6tī’edõtī’edsõtī’emõtī’ebtī’etõteiteitõtī’etī’ekstī’etī’etī’egidtī’egõtē’jitī’endtī’edõd
7sīedõsīedsõsīemõsīebsīetõseiseitõsīesīekssīesīesīegidsīegõsējisīendsīedõd
8sǭdõsǭdsõsǭmõsǭbsǭtõsaisaitõ / sāitasǭkssǭgidsǭgõsǭjisǭndsǭdõd
9jūodõjūodsõjūomõjūobjūotõjuoijuoitõjūojūoksjūojūojūogidjūogõjūojijūondjūodõd
10vȱldavȯldsõvȯ’lmõu’mūotõvȯ’ļvȯ’ļtõūovȯlksvȯ’lvȯ’lvȯlgidvȯlkõvȯļļivȯndvȯldõd
11tūldatuldsõtu’lmõtulābtu’ltõtu’ļtu’ļtõtu’ltulkstu’ltu’ltulgidtulgõtuļļitundtuldõd
12pāndapandsõpa’nmõpanābpa’ntõpa’ņpa’ņtõpa’npankspa’npa’npangidpangõpaņņipandpandõd
13je’llõje’llõsjelāmjelābjelātjelīzjelīzt(õ)je’ljelāksjelāje’llõjelāgidjelāgjelājije’llõnje’ldõd
14mängõmängõsmǟngammǟngabmǟngatmǟngizmǟngizt(õ)mängmǟngaksmǟngamängõmǟngagidmǟngagmǟngajimängõnmängdõd
15killõkillõskīlamkīlabkīlatkīlizkīlizt(õ)kilkīlakskīlakillõkīlagidkīlagkīlajikillõnkildõd
16pallõpallõspǭlampǭlabpǭlatpǭlizpǭlizt(õ)palpǭlakspǭlapallõpǭlagidpǭlagpǭlajipallõnpaldõd
17loulõloulõslōlamlōlablōlatlōlizlōlizt(õ)loullōlakslōlaloulõlōlagidlōlaglōlajiloulõnlouldõd
18astõastõsastāmastābastātastīzastīzt(õ)astastāksastāastõastāgidastāgastājiastõnastõd
19võttõvõttõsvõtāmvõtābvõtātvõtīzvõtīzt(õ)võtvõtāksvõtāvõttõvõtāgidvõtāgvõtājivõttõnvõttõd
20laitõlaitõslāitamlāitablāitatlāitizlāitizt(õ)laitlāitakslāitalaitõlāitagidlāitaglāitajilaitõnlaitõd
21täutõtäutõstǟtamtǟtabtǟtattǟtiztǟtizt(õ)täuttǟtakstǟtatäutõtǟtagidtǟtagtǟtajitäutõntäutõd
22pȯļtõpȯļtõspūoļtampūoļtabpūoļtatpūoļtizpūoļtizt(õ)pȯļtpūoļtakspūoļtapȯļtõpūoļtagidpūoļtagpūoļtajipȯļtõnpȯļtõd
23mȯistõmȯistõsmūoštammūoštabmūoštatmūoštizmūoštizt(õ)mȯistmūoštaksmūoštamȯistõmūoštagidmūoštagmūoštajimȯistõnmȯistõd
24vie’ddõvie’ddõsviedāmviedābviedātviedīzviedīzt(õ)vie’dviedāksviedāvie’ddõviedāgidviedāgviedājivie’ddõnvie’dtõd
25maksõmaksõsmaksāmmaksābmaksātmaksīzmaksīzt(õ)maksmaksāksmaksāmaksõmaksāgidmaksāgmaksājimaksõnmakstõd
26tappõtappõstapāmtapābtapāttapīztapīzt(õ)taptapākstapātappõtapāgidtapāgtapājitappõntaptõd
27andõandõsāndamāndabāndatāndizāndizt(õ)andāndaksāndaandõāndagidāndagāndajiandõnandtõd
28tieudõtieudõstīedamtīedabtīedattīediztīedizt(õ)tieudtīedakstīedatieudõtīedagidtīedagtīedajitieudõntieudtõd
29lu’ggõlu’ggõslu’ggõmlugūblu’ggõtlugīzlugīzt(õ)lu’glu’ggõkslu’glu’glu’ggõgidlu’ggõglu’ggijilu’ggõnlu’gdõd
30mu’džõmu’džõsmu’džõmmudžūbmu’džõtmudžīzmudžīzt(õ)mu’džmu’džõksmu’džmu’džmu’džõgidmu’džõgmu’džijimu’džõnmu’dždõd
31vakţõvakţõsvakţõmvakţūbvakţõtvakţīzvakţīzt(õ)vakţvakţõksvakţvakţvakţõgidvakţõgvakţijivakţõnvakţõd
32kittõkittõskittõmkitūbkittõtkitīzkitīzt(õ)kitkittõkskitkitkittõgidkittõgkittijikittõnkittõd
33ri’ddõri’ddõsri’ddõmridūbri’ddõtridīzridīzt(õ)ri’dri’ddõksri’dri’dri’ddõgidri’ddõgri’ddijiri’ddõnri’dtõd
34kutsõkutsõskutsõmkutsūbkutsõtkutsīzkutsīzt(õ)kutskutsõkskutskutskutsõgidkutsõgkutsijikutsõnkutstõd
35laskõlaskõslaskõmlaskūblaskõtlaskīzlaskīzt(õ)lasklaskõkslasklasklaskõgidlaskõglaskijilaskõnlastõd
36akkõakkõsakkõmakūbakkõtakīzakīzt(õ)akakkõksakakakkõgidakkõgakkijiakkõnaktõd
37aigõaigõsaigõmāigõbaigõtāigizāigizt(õ)aigaigõksaigaigaigõgidaigõgaigijiaigõnaigdõd
38kuoŗŗõkuoŗŗõskuoŗŗõmkūoŗõbkuoŗŗõtkūoŗizkūoŗizt(õ)kuoŗkuoŗŗõkskuoŗkuoŗkuoŗŗõgidkuoŗŗõgkuoŗŗijikuoŗŗõnkuoŗdõd
39vannõvannõsvannõmvǭnõbvannõtvǭnizvǭnizt(õ)vanvannõksvanvanvannõgidvannõgvannijivannõnvandõd
40pȯļļõpȯļļõspȯļļõmpūoļõbpȯļļõtpūoļizpūoļizt(õ)pȯļpȯļļõkspȯļpȯļpȯļļõgidpȯļļõgpȯļļijipȯļļõnpȯļdõd
41pȯimõpȯimõspȯimõmpūoimõbpȯimõtpūoimizpūoimizt(õ)pȯimpȯimõkspȯimpȯimpȯimõgidpȯimõgpȯimijipȯimõnpȯimdõd
42ouŗõouŗõsouŗõmōŗõbouŗõtōŗizōŗizt(õ)ouŗouŗõksouŗouŗouŗõgidouŗõgouŗijiouŗõnouŗdõd
43keijõkeijõskeijõmkējõbkeijõtkējizkējizt(õ)keijkeijõkskeijkeijkeijõgidkeijõgkeijijikeijõnkeijdõd
44aŗštõaŗštõsaŗštõmāŗštõbaŗštõtāŗštizāŗštizt(õ)aŗštaŗštõksaŗštaŗštaŗštõgidaŗštõgaŗštijiaŗštõnaŗštõd
45pȯrtõpȯrtõspȯrtõmpūortõbpȯrtõtpūortizpūortizt(õ)pȯrtpȯrtõkspȯrtpȯrtpȯrtõgidpȯrtõgpȯrtijipȯrtõnpȯrtõd
46outõoutõsoutõmōtõboutõtōtizōtizt(õ)outoutõksoutoutoutõgidoutõgoutijioutõnoutõd
47tundõtundõstundõmtūndõbtundõttūndiztūndizt(õ)tundtundõkstundtundtundõgidtundõgtundijitundõntundtõd
48oudõoudõsoudõmōdõboudõtōdizōdizt(õ)oudoudõksoudoudoudõgidoudõgoudijioudõnoudtõd
49kūlõkūlõskūlõmkūlõbkūlõtkūlizkūlizt(õ)kūlkūlõkskūlkūlkūlõgidkūlõgkūlijikūlõnkūldõd
50arrõarrõsarrõmarrõbarrõtarrizarrizt(õ)ararrõksarararrõgidarrõgarrijiarrõnardõd
51a’ilõa’ilõsa’ilõma’ilõba’ilõta’iliza’ilizt(õ)a’ila’ilõksa’ila’ila’ilõgida’ilõga’ilijia’ilõna’ildõd
52sva’rrõsva’rrõssva’rrõmsva’rrõbsva’rrõtsva’rrizsva’rr izt(õ)sva’rsva’rrõkssva’rsva’rsva’rrõgidsva’rrõgsva’rrijisva’rrõnsva’rdõd
53kītõkītõskītõmkītõbkītõtkītizkītizt(õ)kītkītõkskītkītkītõgidkītõgkītijikītõnkītõd
54ä’bţõä’bţõsä’bţõmä’bţõbä’bţõtä’bţizä’bţizt(õ)ä’bţä’bţõksä’bţä’bţä’bţõgidä’bţõgä’bţijiä’bţõnä’bţõd
55kūldõkūldõskūldõmkūldõbkūldõtkūldizkūldizt(õ)kūldkūldõkskūldkūldkūldõgidkūldõgkūldijikūldõnkūldtõd
56kīskõkīskõskīskõmkīskõbkīskõtkīskizkīskizt(õ)kīskkīskõkskīskkīskkīskõgidkīskõgkīskijikīskõnkīstõd
57ī’edõī’edõsī’edõmī’edõbī’edõtī’edizī’edizt(õ)ī’edī’edõksī’edī’edī’edõgidī’edõgī’edijiī’edõnī’edtõd
58umblõumblõsumblõmumblõbumblõtumblizumblizt(õ)umblõumblõksumbõlumbõlumblõgidumblõgumblijiumblõnumbõltõd
59mõtlõmõtlõsmõtlõmmõtlõbmõtlõtmõtlizmõtlizt(õ)mõtlõmõtlõksmõttõlmõttõlmõtlõgidmõtlõgmõtlijimõtlõnmõttõltõd
60mǟ’dlõmǟ’dlõsmǟ’dlõmmǟ’dlõbmǟ’dlõtmǟ’dlizmǟ’dlizt(õ)mǟ’dlõmǟ’dlõksmǟ’dõlmǟ’dõlmǟ’dlõgidmǟ’dlõgmǟ’dlijimǟ’dlõnmǟ’dõltõd
61na’grõna’grõsna’grõmna’grõbna’grõtna’grizna’grizt(õ)na’grõna’grõksna’ggõrna’ggõrna’grõgidna’grõgna’grijina’grõnna’ggõrtõd
62ä’b / äbäti’z / izi’zt / iztalāa’lgida’lgõ
63sägīd
64piḑīmpiḑīmpiḑīks

Märkus. Astmevahelduslike tüüpide nõrgaastmelised vormid on varjutatud.
Piezīme. Tipiem ar pakāpju miju vājās pakāpes formas ir iekrāsotas pelēkas.

Otsingusse!Uz meklēšanu!