Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca. Pamācība

Ierakstiet meklējamo vārdu (vai vārdus) meklēšanas laukā un izvēlieties, vai vēlaties meklēt to starp lībiešu šķirkļiem, igauņu vai latviešu atbilsmēm vai visā vārdnīcā.
Pēc tam piespiediet meklēšanas pogu.

Ja ierakstīsiet meklēšanas laukā vairākus vārdus, vispirms tiks meklēta precīzi ierakstītā frāze. Ja tā netiks atrasta, automātiski tiks meklēti visi ierakstītie vārdi atsevišķi, piem., agā aga atradīs gan ierakstus, kuros sastopams vārds agā, gan ierakstus, kas satur vārdu aga. Lai meklētu vairākus vārdus, nav nepieciešams veikt vairākus atsevišķus pieprasījumus. Šo iespēju varat izmantot arī tad, ja šaubāties, kā vārds rakstāms – vienkārši ievadiet vairākus atšķirīgus variantus.
Meklēšana varat izmantot divus palīgmarķierus:
zvaigznīti (*) = jebkāds daudzums jebkādu zīmju, piem., ta* atradīs vārdus, kas sākas ar ta-
küsimärk (?) = jebkāda viena zīme, piem., a?ā atradīs agā, alā u.t.t.
Lai meklētu zīmi, kas ir zvaigznīte vai jautājuma zīme, jāievada attiecīgi \* vai \?.

Burtus ar diakritiskām zīmēm (garumzīmēm, mīkstinājumiem, umlautiem u.c.) varat ievadīt ar virtuālās klaviatūras palīdzību, kas tiek atvērta, uzklikšķinot uz ikonas blakus meklēšanas ailei. Tāpat kā parastai klaviatūrai, īpašās zīmes palīdzēs ievadīt taustiņš AltGr.

Lauztās intonācijas zīmi ievadīt nav nepieciešams, tāpat ǭ vietā varat ievadīt parasto ō.
Meklējot latviešu šķirkļus, burtu ar garumzīmēm vietā varat izmantot burtus bez garumzīmēm. Tomēr, veicot meklēšanu visā tekstā, garie patskaņi būtu jāievada kā parasti.

Pie pieprasījuma rezultātā attēlotajiem šķirkļiem aiz lokāmajiem un konjugējamajiem vārdiem norādīts locīšanas vai konjugēšanas tips. Novietojot uz tā peli, iespējams apskatīt šādu vārdu formas. Ja uzklikšķināsiet uz tipa numuru, nonāksiet locīšanas vai konjugēšanas tipu tabulā. Atrodoties lokāmo vārdu vai konjugējamo vārdu tabulās un uzklikšķinot uz tipa numura, vārdnīcā tiks atrasti visi vārdi ar attiecīgo tipu. Noklikšķinot uz tipa vārda, tiks parādīts attiecīgais vārds.

Meklēšanas rezultātā tiks attēlots maksimāli 200 ierakstu. Ja visi atrastie ieraksti netiek rādīti, meklēšanas rezultātu lapas beigās redzams daudzpunkts. Precīzās atbilsmes tiek attēlotas pirmās un uz gaišāka fona.
Ja meklējamais vārds nav atrasts, meklēšana automātiski tiek paplašināta.

Uz meklēšanu!