Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca

Sastādītājs Tiit-Rein Viitso
Redaktors un latviešu daļas autors Valts Ernštreits

Igauņu valodas redaktori Ellen Niit, Karl Pajusalu
Latviešu valodas redaktore Gunta Kļava

Recenzenti Ojārs Bušs, Lembit Vaba

Dizains Zane Ernštreite
Interneta versija Külli Prillop

Atbalstītāji
Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Latviešu valodas aģentūra
Radu tautu programma
Lībiešu draugu biedrība
Līvõ Kultūr sidām / Lībiešu kultūras centrs

English title: Livonian-Estonian-Latvian Dictionary

© Tiit-Rein Viitso, Valts Ernštreits
© Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra

Interneta versija tapusi ar Latviešu valodas aģentūras un Līvõ Kultūr sidām atbalstu

Tartu / Rīga 2012-2013

Uz meklēšanu!