vel -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

sieldõ 2 adv selgelt ▫ skaidri
  • Vel kū’oḑõn sieldõ ä’b tīedam. Veel päris selgelt me ei tea. ▫ Vēl pavisam skaidri nezinām. 152.1/8
ve’l adv veel ▫ vēl
  • Mis sa ve’l ä’d tǭ’! Mis sa veel ei taha! ▫ Ko tu vēl negribi!

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra