vōja -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

vǭja 1 *23 s

(a) vaev ▫ pūles
  • vaijõ nǟ’dõ vaeva näha ▫ pūlēties
(b) piin ▫ mokas
  • vaijõ tī’edõ vaeva või tüli teha ▫ nomocīt
vǭja 2 *23 s mäda ▫ strutas
vǭja|kūož *143 s piinapaik ▫ moku vieta Lk16.28

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra