Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

kȭvaz *177 s kask ▫ bērzs (Betula)
  • kakš kȭvazt kaks kaske ▫ divi bērzi; kõuvõ oksā kase oks ▫ bērza zars; kõuvõd lǭņtš kasetihnik ▫ bērzu biežņa
  • Ta ī’ediz ī’d piškīz kõuvõ. Ta lõikas ühe väikse kase. ▫ Viņš nogrieza vienu mazu bērzu.

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra