okš -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

okš *68 s karu ▫ lācis (Ursus arctos)
  • lemp nemē okš kohmakas nagu karu ▫ lempīgs kā lācis; ne’iku okš kǭ’d jālga pǟl nagu karu kahel jalal ▫ kā lācis uz divām kājām; magūb nemē okšīdpǭ’dõs magab nagu karukoopas ▫ guļ kā lāču migā KK78a22
  • Okš u’m ä’bpū’dõz ja sangdõ. Karu on räpane ja juhm. ▫ Lācis ir netīrs un stulbs. KK77 a
jei|okš *68 s jääkaru ▫ leduslācis (Ursus maritimus)
lem|lēba|okš *68 s laiskvorst ▫ slaists, sliņķis
mie’r|okš *68 s merekaru ▫ jūrasvilks
okš|dāņtštaji *186 s karutantsitaja ▫ lāča dancinātājs
okš|mǭŗa *44 s rabamurakas ▫ lācene (Rubus chamaemorus) > kurg|mǭŗa
okš|sipriki *200 s kuklane ▫ rūsganā meža skudra (Formica)
  • Siprikizt pǭ’dõz u’m sūr, nutāb okšsiprikizt. Sipelgate pesa on suur, nimetatakse karusipelgateks. ▫ Skudru pūznis ir liels, sauc par lāču skudrām.
okš|sǭmal *234 s karusammal, käolina ▫ dzegužlins, lāčsūna (Polytrichum commune)
okš|sȭrmõz *180 s mürkel ▫ lāčpurns (Morchella)

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra