lōja -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

lǭja *23 s paat ▫ laiva
  • vie’da’lli lǭja allveepaat ▫ zemūdene; lǭja ma’g paadi magu ▫ laivas vēders TL78b65
  • Se u’m lǭja. See on paat. ▫ Tā ir laiva. Lǭja upāndiz jarā, si’z ta lekš pū’ojõ. Paat uppus ära, niisiis ta läks põhja. ▫ Laiva noslīka, tātad tā nogāja dibenā. Lǭjadõks vīdõt u’m viļļõ sīņõz ja lǭḑtõd kuoigīz. Paatidega on viidud vilja sinna ja laaditud laevadesse. ▫ Ar laivām turp ir vesta labība un iekrauta kuģos. 152.2/11; KK78b49
airõ|lǭja *23 s sõudepaat ▫ airu laiva
glǭibdõb|lǭja *44 s päästepaat ▫ glābšanas laiva TL78b66
jadā|lǭja *23 s võrgupaat ▫ jedu laiva (mar.)
kōp|lǭja *23 s prahipaat ▫ preču laiva (mar.)
lǭja|mīez *166 s paadimees ▫ laivinieks
mie’r|lǭja *23 s luup ▫ jūras laiva
mī’nõ|lǭja *23 s miinipaat ▫ mīnu laiva (mar.)
motōr|lǭja *23 s mootorpaat ▫ motorlaiva
  • E’žmõks Sīkrõgõl motōrlaijḑi vȯ’ļ veiti. Enne oli Sīkrõgis mootorpaate vähe. ▫ Sākumā Sīkragā bija maz motorlaivu. Pizās vȯ’ļ kuolm motōrlaijõ. Pizās oli kolm mootorpaati. ▫ Miķeļtornī bija trīs motorlaivas.
pūd|lǭja *23 s halupaat ▫ dižlaiva, malkas laiva (mar.) = sūr|lǭja
  • Vanātǭțin u’m vȯnd pūdlǭja. Vanaisal oli olnud halupaat. ▫ Vectēvam ir bijusi dižlaiva. Mv
puŗŗõ|lǭja *23 s purjepaat ▫ buru laiva
sūr|kabāl|lǭja *23 s suurtükipaat ▫ liegaballaiva E IE
sūr|lǭja *23 s halupaat ▫ dižlaiva, malkas laiva (mar.) = pūd|lǭja
  • Ta vȯstīz tallõ mõtsāst pūḑi ja sõ’vvõ vīž nänt eņtš sūrlǭjaks mū’zõ pūolõ jarā mīmõ. Ta ostis talvel metsast puid ja suvel viis need oma halulaevaga mujale müügiks [~ müüa]. ▫ Viņš ziemā pirka no meža malku un vasarā ar dižlaivu veda to uz citurieni pārdot. JL88
vadā|lǭja *23 s noodapaat ▫ vada laiva (mar.)
ve’jdõb|lǭja *23 s kalapaat ▫ zvejas laiva

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra