īž -- Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz

ī’ž 1 *9 pn ise ▫ pats
 • eņtš kä’d pǟl omal käel ▫ uz savu roku; eņtš tǭ’miz pie’rrõ enese tahtmise järgi ▫ uz paša vēlēšanos; sī eņtš pǟl võttõ süüd omaks võtta ▫ uzņemties vainu; minā eņtš pūold mina omalt poolt ▫ es no savas puses; eņtš riekkõ lǟ’dõ oma teed minna ▫ iet savu ceļu
 • Ma tī’eb ī’ž eņtšõn tu’bbõ. Ma teen ise enesele maja. ▫ Es taisu pats sev māju. Ta piezūb ēņtšta. Ta peseb ennast. ▫ Viņš mazgājas. Ma tī’eb eņtš tubā vaļmõks. Ma teen oma maja valmis. ▫ Es uztaisīšu savu māju gatavu.
ī’ž 2 adv isegi, koguni ▫ pat
 • Ta tīediz ī’ž siedā. Ta teadis koguni seda. ▫ Viņš zināja pat to.
ī’ž|eņtšõks adv omaette ▫ savrup, savā nodabā
 • Ī’žeņtšõks sa likūd. Omaette sa liigud. ▫ Tu kusties savrup. Lāmbaz ī’žeņtšõks lǟ’b. Lammas läheb omaette. ▫ Aita iet savā nodabā. KK78a68; KK78a43
ī’ž|eņtšõst adv

(a) iseenesest ▫ pats no sevis

(b) omaette ▫ savā nodabā >ī’ž|eņtšõks
ī’ž|ki’lliji *188 s täishäälik ▫ patskanis (lingv.)
ī’ž|oppiji *187 s iseõppija ▫ autodidakts
ī’ž|pī’limi *202 s iseseisvus ▫ patstāvība
ī’ž|pī’lõb *160 adj iseseisev ▫ patstāvīgs
ī’ž|tīe *15 s isetegevus ▫ pašdarbība 2L8
ī’ž|tīedabi *200 adj iseteadlik ▫ pašapzinīgs
ī’ž|tīedabit *129 s iseteadlikkus ▫ pašapziņa, pašpārliecība
ī’ž|tīedaji *186 adj iseteadev ▫ pašpārliecināts
ne’i|ī’ž adv

(a) samuti, niisamuti ▫ tāpat, tikpat
 • ne’iī’ž nemē samuti kui ▫ tāpat kā
 • Ta tei tīedõ ne’iī’ž jõvīst kui munt. Ta tegi tööd niisama hästi kui teised. ▫ Viņš darīja darbu tikpat labi kā citi.
(b) niisama ▫ tāpat vien
 • ne’iī’ž keņžlõm niisama jalutama ▫ tāpat vien pastaigāties
 • Ma āndab tä’mmõn ne’iī’ž – ku ma maksõ ä’b võtā. Ma annan talle niisama – kui ma maksu ei võta. ▫ Es dodu viņam tāpat vien – ja es neņemu maksu. Ma maksāb tä’mmõn ne’i ī’ž – īlma mingizt tāgiž āndamõst, jõvāst mīelõstõ. Ma maksan talle niisama – ilma mingi tagasiandmiseta, heast meelest. ▫ Es maksāju viņam tāpat vien – bez kādas pretī došanas, no laba prāta. KK77 a
(c) niihästi ▫ tiklab
sǟ’l|ī’ž adv sealsamas ▫ turpat
se||ī’ž *9 pn seesama ▫ tas pats
 • Perīzõks ta tu’ļ tā’giž Sīkrõgõl sī’ezeņtšõ Kielk kǭrandõl. Lõpuks tuli ta tagasi Sikrõgi sellessesamasse Kielki talusse. ▫ Beigās viņš atgriezās Sīkragā, tajā pašā Ķeļķu sētā.
seļļi||ī’ž *199 pn samasugune ▫ tāds pats
sī’ḑšt|ī’ž adv siitsamast ▫ no šejienes pat = täst|ī’ž
 • Sī’ḑštī’ž mēg irgõm aigõ. Siitsamast me alustame mõõtmist. ▫ No šejienes pat sāksim mērīt.
sīn|ī’ž adv

(a) sinnasamasse, sinnasamma ▫ turpat (virziens)
 • Ta leks sīnī’ž. Ta läks sinnasamasse. ▫ Viņš aizgāja turpat.
(b) siinsamas ▫ tepat
täst|ī’ž adv siitsamast ▫ no šejienes pat = sī’ḑšt|ī’ž

 

 

EsileheleUz galveno lapu


LIV  ET  LV  Kogu tekst / Viss teksts

 

 

 


Līvo kultūr sidām       Universitas Tartuensis     Latviešu valodas aģentūra